Το Αισθητικό Δάσος του Υμηττού στην καρδιά της Ευρώπης!

Νέα - Δράσεις Δημοσίευση:

Το Αισθητικό Δάσος του Υμηττού στην καρδιά της Ευρώπης!

Η Φιλοδασική ως φορέας διαχείρισης του Αισθητικού Δάσους του Υμηττού έθεσε υποψηφιότητα για να ενταχθεί στη FEDENATUR ((European Federation of Metropolitan and Periurban Natural and Rural Areas - FDN) υποβάλλοντας πλήρη φάκελο με όλα τα κατατοπιστικά στοιχεία που αφορούν την ιστορία και τη διαχείριση του δάσους. Το αίτημα έγινε δεκτό από τη διοίκηση της FDN και η Φιλοδασική προσκλήθηκε να παρουσιάσει την υποψηφιότητά της στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου, στη Λυών της Γαλλίας. Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο συνεργάτης της Φιλοδασικής Δρ Νίκος Πάγκας και όλοι οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι αποδέχτηκαν με την ψήφο τους τη Φιλοδασική ως μέλος της FEDENATUR. Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε και η υποψηφιότητα του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» από τη Διευθύντρια του Πάρκου Δρα Τζούλια Τζώρτζη, το οποίο εντάχθηκε επίσης ομόφωνα στη FDN.

Η FEDENATUR είναι η Eυρωπαϊκή Oμοσπονδία των Mητροπολιτικών και Περιαστικών Φυσικών και Αγροτικών Περιοχών  που δημιουργήθηκε μετά από το 2ο Συμπόσιο για τις Φυσικές Περιοχές στις Μητροπολιτικές και Περιαστικές Ζώνες, το οποίο διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη το 1995 στο πνεύμα της Διάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ στο Ρίο το 1992. Από το Συμπόσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να καθιερωθεί ένα δίκτυο ανταλλαγών μεταξύ τέτοιων περιοχών σε μια ευρωπαϊκή κλίμακα. Σήμερα η FEDENATUR αριθμεί 28 μέλη που αντιπροσωπεύουν μητροπολιτικές και περιαστικές περιοχές πρασίνου από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία και Πορτογαλία).

Η ένταξη σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο του Αισθητικού Δάσους Υμηττού και του Πάρκου Τρίτση, δύο περιοχών σημαντικών για την προστασία της φύσης και για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής παιδείας στη χώρα μας, σηματοδοτεί την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των φορέων που διαχειρίζονται σημαντικούς πόλους πρασίνου σε αστικές περιοχές και έχουν να επιδείξουν σοβαρό περιβαλλοντικό έργο σε εθνικό κα διεθνές επίπεδο, με στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών της κοινωνίας των σύγχρονων πόλεων με τη φύση.