Αρχείο Επισκευών Καισαριανής

Μονή Καισαριανής Δημοσίευση:

Επισκευές Καισαριανής 1947-1960

1954

Απρίλιος 1954

Αναφορά εκτελεσθεισών Εργασιών προς Υπουργείο Παιδείας Κ. Αργυροπούλου

Απρίλιος 1954

Μαίος 1954

Άδεια εκτέλεσης περαιτέρω εργασιών.

Μαίος 1954

Εντολή Εκτέλεσης Εργασιών στην Ι. Μ. Καισαριανής

Μαίος 1954

Ιούνιος 1954

Εξωραϊσμός πέριξ χώρου

Νοέμβριος 1954

Επισκευή τέμπλου

Νοέμβριος 1954

Νοέμβριος 1954

Αναφορά εκτελεσθεισών εργασιών Β.Μελά

Δεκέμβριος 1954

Επισκευή τοιχογραφιών

Δεκέμβριος 1954

1955

Φεβρουάριος 1955

Αίτηση Φιλοδασικής για κατεδάφιση δωματίου φύλακα.

Φεβρουάριος 1955

Φεβρουάριος 1955

Κατεδάφιση δωματίου Φύλακα

1956

Μαίος 1956

Κατεδάφιση πύργου

Μαίος 1956

Δεκέμβριος 1956

Επισκευή Λουτρώνα

1957

Δεκέμβριος 1957

Αντίθεση στην χρήση του χώρου από Μοναχούς

Δεκέμβριος 1957

1958

Αύγουστος 1958

Παύση εργασιών Λατομείου

Αύγουστος 1958

Σχέδια Καισαριανής

Γραβούρα

Das Kloster Siriani Bei Athen