hoverhoverhover
GreekEnglish (United Kingdom)

Υποστηρικτές

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Fedenatur και EUROPARC
Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 09:56

Τον Μάιο του 2016 η FEDENATUR, η Eυρωπαϊκή Oμοσπονδία των Mητροπολιτικών και Περιαστικών Φυσικών και Αγροτικών Περιοχών, προχώρησε στη σύναψη συμφώνου συνεργασίας με την EUROPARC Federation, το μεγαλύτερο δίκτυο προστασίας και ενίσχυσης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης με 380 μέλη από 37 χώρες της Ευρώπης. Η συνεργασία αυτή συνδέει πλέον την μεγάλη εμπειρία της EUROPARC στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών συνδυάζοντας την προστασία της φύσης και την αειφόρο ανάπτυξη, με την προαγωγή της προστασίας των περιαστικών φυσικών και αγροτικών περιοχών από τους φορείς-μέλη της FEDENATUR.

Η Φιλοδασική ως πλήρες μέλος της FEDENATUR από το 2011, χαιρέτησε αυτή την εξέλιξη με την πεποίθηση ότι ο διευρυμένος φορέας θα μπορέσει να προσελκύσει περισσότερα νέα μέλη ώστε να ενδυναμωθούν οι προσπάθειες όλων για την προστασία του περιβάλλοντος μπροστά στις νέες προκλήσεις της εποχής μας. Άλλωστε «η φύση δεν έχει σύνορα» σύμφωνα με την ενθουσιώδη δήλωση του Προέδρου της EUROPARC κ. Ignace Schops.

Η συνένωση των δύο Ομοσπονδιών αφορά περισσότερο από το 40% των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και πάνω από το 25% του πληθυσμού της ήδη αστικοποιημένης Ευρώπης. Τα μέλη της FEDENATUR θα συνεισφέρουν στο νέο διευρυμένο δίκτυο ως αυτόνομος Τομέας αξιοποιώντας διεθνείς συνεργασίες, με ανταλλαγή ιδεών και εμπειρίας και με την ενίσχυση της πολιτικής που θα βοηθήσει τη φύση και το τοπίο της Ευρώπης με τρόπους θετικούς για τη βιοποικιλότητα και την κοινωνία.

(Περισσότερες πληροφορίες στο

http://www.europarc.org/network/fedenatur-and-europarc/)

EUROPARC - Fedenatur / Periurban Commission

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της EUROPARC Federation έχουν συσταθεί και πρόκειται να δραστηριοποιηθούν από το 2017, τέσσερεις νέες Συμβουλευτικές Επιτροπές στις οποίες ειδικοί από τους φορείς-μέλη θα εργάζονται από κοινού για την προώθηση της στρατηγικής της Ομοσπονδίας, θα αξιοποιούν την συσσωρευμένη εμπειρία των φορέων, θα διατυπώνουν ιδέες και θα σχεδιάζουν προγράμματα.

Μία από τις Επιτροπές έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και την αναζήτηση λύσεων με ευρεία εφαρμογή στα θέματα που απασχολούν τις περιαστικές φυσικές περιοχές. Στην Επιτροπή αυτή θα προεδρεύει ο Γ.Γ. της FEDENATUR Maria Marti Viudes και έχει προσκληθεί να συμμετέχει ως ειδικός ο συνεργάτης της Φιλοδασικής κ. Ν. Πάγκας μετά από την αποδοχή της υποψηφιότητάς του από τη Διοίκηση της EUROPARC.

Τα μέλης της Επιτροπής είναι:

1. Πρόεδρος Κος Marià Martí, Διευθυντής του Parc de Collserola της Βαρκελώνης της Ισπανίας.

2. Γραμματέας Κος Νίκος Πάγκας, Δασοτεχνικός Υπεύθυνος Διαχείρισης Αισθητικού δάσους Υμηττού.

3. Κος Ricardo Gini, Διευθυντής του Parco Nord Milano της Ιταλίας.

4. Κα Minttu Pertuula, Υπεύθυνη Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Παράκτιων Εθνικών Πάρκων (Metsähallitus) της Φινλανδίας.

5. Κος Harald Bardenhagen, Υπεύθυνος Προγραμμάτων του Astronomie-Werkstatt „Sterne ohne Grenzen“ και “Licht und Natur“, στο Εθνικό Πάρκο Eifel της Γερμανίας.

6. Κος Jérôme Dutroncy, Αντιπρόεδρος Περιβάλλοντος, Αέρα, Κλίματος και Βιοποικιλότητας του Προγράμματος «Αέρας-Κλίμα» της Grenoble-Alpes Métropole της Γαλλίας.

7. Υπεύθυνη Επικοινωνίας Κα Snježana Malić-Limari, Διευθύντρια του Φυσικού (Εθνικού) Πάρκου Medvednica της Κροατίας.

8. Κα Isabelle Roth, Υπεύθυνη του Stiftung Wildnispark της Ζυρίχης της Ελβετίας.

9. Κος Emyr Williams, Επικεφαλής Σύμβουλος του Εθνικού Πάρκου Snowdonia της Ουαλίας.

 

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2017 στο Πάρκο της Collserola της Βαρκελώνης. Συμμετείχαν οκτώ από τα εννέα μέλη, η Εκτελεστική Διευθύντρια της EUROPARC Κα Carol Ritchie και η πρώην υπεύθυνη της τεχνικής γραμματείας της Fedenatur Κα Teresa Pastor η οποία τώρα μετακινήθηκε στη EUROPARC ως Υπεύθυνη Προγραμμάτων και Πολιτικής.

Οι εργασίες της Επιτροπής υπήρξαν πολύ εποικοδομητικές. Η Κα Carol Ritchie ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη για τη λειτουργία και τη στρατηγική της EUROPARC και υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της Επιτροπής στη χάραξη πολιτικής για τις περιαστικές φυσικές περιοχές. Στους κύκλους των συζητήσεων διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις και συμφωνήθηκε η πορεία που θα ακολουθηθεί για τη διετία λειτουργίας της Επιτροπής.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις συνεδριάσεις είναι

- Μείωση της φωτορύπανσης

- Πράσινες υποδομές – φύση στις μητροπολιτικές περιοχές

- Μαζική χρήση των φυσικών περιοχών – φέρουσα ικανότητα

- Υγεία

- Αναψυχή Ωφέλειες/αξιολόγηση «υπηρεσιών οικοσυστήματος»

- Βιοποικιλότητα

- Εθελοντισμός / Περιβαλλοντική Εκπαίδευση /Επικοινωνία

- Κλιματική αλλαγή

- Διακυβέρνηση περιαστικών περιοχών

- Καθεστώς περιαστικών περιοχών

- Η φύση ως εργαλείο

- Πολιτιστική κληρονομιά

Σύντομα θα συνταχθεί μια έκθεση που θα αναλύει τα θέματα, θα περιγράφει παραδείγματα καλών πρακτικών και θα καθορίζει κατευθύνσεις πολιτικής που θα πρέπει να προωθηθούν. Οι επόμενες συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιασκέψεων.

(Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.europarc.org/network/europarc-commissions/fedenaturperiurban-commmission/)

Τα μέλη της EUROPARC-Fedenatur / Periurban Commission  (από αριστερά: J.Dutroncy, N.Jones (στη θέση του Ε. Williams), S.Malić-Limari, R.Gini, C.Ritchie, N Πάγκας, M.Martí, T.Pastor, M.Pertuula –
Τα μέλη της EUROPARC-Fedenatur / Periurban Commission (από αριστερά: J.Dutroncy, N.Jones (στη θέση του Ε. Williams), S.Malić-Limari, R.Gini, C.Ritchie, N Πάγκας, M.Martí, T.Pastor, M.Pertuula –
Η Εκτελεστική Διευθύντρια της EUROPARC Κα Carol Ritchie εξηγεί τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και περιγράφει τη στρατηγική της.
Η Εκτελεστική Διευθύντρια της EUROPARC Κα Carol Ritchie εξηγεί τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και περιγράφει τη στρατηγική της.
Από τις εργασίες της Επιτροπής
Από τις εργασίες της Επιτροπής
Τελευταία Ενημέρωση την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 10:01